Projekt úspora energií

Vedení Masarykovy koleje informuje…

Drazí studenti,

V rámci projektu úspora energií, která se na našem objektu týká výměny osvětlovacích těles, termostatických hlavic otopných těles, úsporných opatření na vodě tímto žádáme všechny ubytované o zpřístupnění vstupu do pokojů pro montážníky.

U montáže bude přítomná vždy odpovědná osoba ze zaměstnanců koleje, jako dohled nad vnesenými věcmi ubytovaných.

Předpokládaný termín započetí akce na studentských pokojích je
27. 4. 20 ukončení k 30. 9. 20


Práce započnou nejdříve na jižní části budovy (červená) následně hlavní část budovy (červená, modrá, žlutá, oranžová, zelená) a nakonec severní část budovy (zelená).

Studenty žádáme, aby průběžně udržovali pořádek v okolí otopných těles (stoly, skřínky, poličky), tak aby tam bylo možno operativně a co nejrychleji provést výměnu ventilů.

Děkujeme za spolupráci a umožnění vstupu