Nařízení předsedy pro stanovení postupu navrácení členských příspěvků

Vzhledem k doporučení vedení univerzity k opuštění kolejí a vzhledem k opatřením vedení klubu proti šíření nemoci COVID-19, není možné čerpat výhody plynoucí z členství. Proto bylo vedením klubu rozhodnuto o možnosti vrácení členských příspěvků, případně převedení členství na následující období členům, kteří jsou těmito opatřeními postiženi.

Zažádat o vrácení členství bude možné mezi 17.04.2020 – 17.05.2020 zasláním žádosti na e-mailovou adresu představenstva klubu (predstavenstvo@mk.cvut.cz). Žádost o vrácení členství je nutné zaslat z e-mailové adresy uvedené členem při registraci do klubu. Vrácena bude vždy původní částka. Toto vrácení je určeno členům, kteří nemohli čerpat výhody z členství. Po zažádání o vrácení bude členovi automaticky zamezeno čerpat výhod plynoucích z členství. Pokud chce člen členství zachovat, protože jej například nadále využívá, neměl by o vrácení tohoto členství žádat.

Žádost o vrácení nebo převedení členství (jednotlivé způsoby jsou zmíněny níže) bude možné odvolat do 30.06.2020.

Převedení na následující období

Současné členství bude na základě žádosti převedeno k 01.07.2020 na následující období (tedy platné od 01.07.2020 do 28.02.2021).

Elektronicky na účet

Tato metoda vrácení příspěvku bude možná pro původní účty, ze kterých došlo k platbě, jiné české účty a SEPA platby po Evropském hospodářském prostoru. Vrácení na zadané účty proběhne v období mezi 01.07.2020 – 08.07.2020.

V hotovosti

Vyzvednout hotovost bude možné v kanceláři klubu od 01.07.2020 do 30.09.2020 po předložení dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Finance budou vyplaceny pouze členovi, který si o vrácení zažádal, zástupnost není možná.

Ing. Oleg Ostashchuk (Předseda klubu Masařka)