Úřední hodiny 3.10.2023 od 20:00

 1. Pro registraci, prosím, vyplňte formulář „pre-registration form“https://is.mk.cvut.cz/
 2. Navštivte nás v kanceláři Y416, nezapomeňte občanku.
 3. Jak zaplatit členský příspěvek, najdete na: https://mk.cvut.cz/cs/clenstvi/
 4. Odkaz Jak přidat nová zařízení

Během těhto uředních hodin budou registrováni pouze studenti, kteří úspěšně vyplnili předregistrační formulář do 3.10.2023 17:00 a zároveň zvolte časový úsek odkaz na Doodle (nezapomeňte uvést e-mailovou adresu), a my vám zašleme zpět vaše pořadové číslo.

Úřední hodiny 26.09.2023 od 18:00

 1. Pro registraci, prosím, vyplňte formulář „pre-registration form“https://is.mk.cvut.cz/
 2. Navštivte nás v kanceláři Y416, nezapomeňte občanku.
 3. Jak zaplatit členský příspěvek, najdete na: https://mk.cvut.cz/cs/clenstvi/
 4. Odkaz Jak přidat nová zařízení

Během těhto uředních hodin budou registrováni pouze studenti, kteří úspěšně vyplnili předregistrační formulář do 26.09.2023 12:00. Zároveň do té doby vám pošleme e-mail, jak dostat své číslo ve frontě pro lepší řízení procesů registrace.

Welcome party 22.09.2023

Student club Masarka would like to invite you to “WELCOME PARTY”🎆🎵🔥

JOIN US ON🌟
🕔 22 September 2023 19:00 – 22:00
📍 Masaryk dormitory – O304

Bring your friends and good mood with you❤️‍🔥💥.

Úřední hodiny 21.09.2023 od 18:00

 1. Pro registraci, prosím, vyplňte formulář „pre-registration form“https://is.mk.cvut.cz/
 2. Navštivte nás v kanceláři Y416, nezapomeňte občanku.
 3. Jak zaplatit členský příspěvek, najdete na: https://mk.cvut.cz/cs/clenstvi/
 4. Odkaz Jak přidat nová zařízení

Během těhto uředních hodin budou registrováni pouze studenti, kteří úspěšně vyplnili předregistrační formulář do 20.09.2023 23:59. Zároveň do té doby vám pošleme e-mail, jak dostat své číslo ve frontě pro lepší řízení procesů registrace.

Rezervace na pračku/sušičku na recepci

Drazí studenti,

Recepce – od pondělí 29.5.2023 Rezervace na pračku/sušičku na recepci

Pravidla :

·        Nově prodloužený čas 06:00 – 24:00

·        2 etapy rezervací v měsíci

·         1-15 – možnost rezervace od 29 dne v měsíci

·         16-30/31 – možnost rezervace od 13. dne v měsíci

·        možnost praní 1x týdně –  max 4 mince

·        rezervaci je možné zrušit 24 hodin předem bez poplatku

·        držení rezervace pouze 15 min , poté se rezervace uvolní pro dalšího studenta

·        nevyužitá rezervace bude hrazena v plné výši

·        Vrátit klíč na čas !!!!!!! – penále 200 Kč , poté zákaz praní

·        Povinnost oznámit poruchu zařízení ihned !!!!

Vedení MK

UPOZORNĚNÍ

Úterní (30.5.) výměna prádla se přesouvá na čtvrtek. Ve čtvrtek 1.6. bude výměna prádla probíhat 08 – 09h a 12:30 – 13:30.

Vedení MK

Sklady

Pro členy našého klubu, kteří nebudou přes léto ubytování na koleji, ale mají rezervaci na zimní semestr, jsou k dispozici sklady, kam si mohou přes léto uložit věci. Kapacita skladů je omezená, prosíme proto, abyste si ukládali pouze nezbytné věci. Více info zde