Rezervace na pračku/sušičku na recepci

Drazí studenti,

Recepce – od pondělí 29.5.2023 Rezervace na pračku/sušičku na recepci

Pravidla :

·        Nově prodloužený čas 06:00 – 24:00

·        2 etapy rezervací v měsíci

·         1-15 – možnost rezervace od 29 dne v měsíci

·         16-30/31 – možnost rezervace od 13. dne v měsíci

·        možnost praní 1x týdně –  max 4 mince

·        rezervaci je možné zrušit 24 hodin předem bez poplatku

·        držení rezervace pouze 15 min , poté se rezervace uvolní pro dalšího studenta

·        nevyužitá rezervace bude hrazena v plné výši

·        Vrátit klíč na čas !!!!!!! – penále 200 Kč , poté zákaz praní

·        Povinnost oznámit poruchu zařízení ihned !!!!

Vedení MK

UPOZORNĚNÍ

Úterní (30.5.) výměna prádla se přesouvá na čtvrtek. Ve čtvrtek 1.6. bude výměna prádla probíhat 08 – 09h a 12:30 – 13:30.

Vedení MK

Sklady

Pro členy našého klubu, kteří nebudou přes léto ubytování na koleji, ale mají rezervaci na zimní semestr, jsou k dispozici sklady, kam si mohou přes léto uložit věci. Kapacita skladů je omezená, prosíme proto, abyste si ukládali pouze nezbytné věci. Více info zde

DŮLEŽITÉ !!

Milý studenti,

od 15.05.2023 bude spuštěn nový systém vstupu na kolej.

Prosklené dveře (hned za hlavními vstupními dveřmi) budou uzavřeny od 22:00 – 05:00 hodin. Všichni studenti musí mít ISIC kartu !! Toto opatření je zavedeno z důvodu zvýšení zabezpečení budovy.

Vedení MK

Volby do Představenstva klubu Masařka 2023

Předseda klubu Masařka Oľga Ostashchuk vyhlašuje v souladu se Stanovami SU ČVUT a dle vnitřních předpisů klubu Masařka řádné volby do Představenstva klubu Masařka. Členové klubu mohou podat svoji kandidaturu do 05.05.2023.

Dle stanov klubu Masařka, má Představenstvo klubu 5-7 členů s pozicemi:

  • Předseda
  • Místopředseda
  • Ostatní

V těchto volbách bude voleno 7 osob.

Harmonogram voleb:

Vyhlášení voleb24.04.2023
Přihlašování kandidátů24.04. – 05.05.2023 23:59
Termín zveřejnění přijatých kandidátek / Elektronické hlasování 06.05. – 12.05.2023 23:59
Předvolební setkání kandidátů s voliči06.05.2023
Vyhlášení výsledků voleb13.05.2023
Začátek funkčního období Představenstva25.05.2023
Návrh ustanovující schůze Představenstva30.05.2023

Přihláška kandidáta musí obsahovat: jméno, příjmení, členské ID, platný email a souhlas kandidáta s kandidaturou do představenstva klubu Masařka.

Kandidátka může obsahovat: malou fotku, adresu volební stránky kandidáta a stručný volební program.

Kandidátku zasílejte ve formátu PDF v takové velikosti, aby byla čitelná po vytisknutí ve velikosti A5. Přihlášky očekáváme do 05.05.2023 23:59 na adrese volební komise (volby@mk.cvut.cz). Všechny zaslané údaje budou zveřejněny na volebním webu https://volby.mk.cvut.cz/ a nástěnce klubu Masařka.

Bezproblémový a regulérní průběh voleb zajistí volební komise ve složení:

  • Matěj Hrbáček
  • Varvara Muzovatova
  • Mariia Pasichna

Volební komise bude zodpovídat případné dotazy a nejasnosti v předpisech ohledně voleb a dne 13.05.2023 vyhlásí konečné výsledky voleb a bude řešit případné námitky ohledně průběhu voleb. Při důvodném podezření, že regulérnost voleb byla výrazně narušena, má volební komise právo volby zrušit. Pro komunikaci s volební komisí používejte email volby@mk.cvut.cz

Dne 24.04.2023 v Praze

Oľga Ostashchuk