Dokumenty

Zde naleznete stanovy, interní předpisy, a další dokumenty související s chodem klubu Masařka.

Předpisová základna

Název Ke stažení
Stanovy Studentské unie ČVUT CZ
Stanovy klubu MasařkaCZ
IP Jednací řádCZ
IP Volební řádCZ
IP o využívání vybavení a místností klubu MasařkaCZ
IP o čerpání z Fondu projektůCZ
IP používání počítačové sítě MasařkaCZ

Nařízení Předsedy

Název Ke stažení
Nařízení Předsedy – Přijímání členů klubu Masařka CZ
Nařízení předsedy ke snížení rizika nákazy koronavirem CZ
Nařízení předsedy pro stanovení postupu navrácení členských příspěvků CZ

Zápisy ze schůzí Představenstva klubu Masařka

Datum Program Ke stažení
2024-04-11Schválení programu schůze, Schválení zápisu z předchozí  schůze Představenstva, Odpuštění členských příspěvků, Nákup projektoru, Nákup Air Hockey, RůznéCZ
2024-01-31Schválení programu schůze, Schválení zápisu z předchozí  schůze Představenstva, Odpuštění členských příspěvků, Schválení rozpočtu na 1. pololetí 2024, RůznéCZ
2023-12-18Schválení programu schůze, Schválení zápisu z předchozích schůzí představenstva, Oprava plotru, Info z Parlamentu SU 12.12.2023, Různé.CZ
2023-11-20Schválení programu schůze, Schválení zápisu z předchozích schůzí představenstva, Organizace společenských akcí, Info z Parlamentu SU 16.11.2023, Různé.CZ
2023-10-23Schválení programu schůze, Volby předsedy a místopředsedy, Různé.CZ
2023-10-17Schválení programu schůze, Rezignace na post předsedy, RůznéCZ
2023-09-20Schválení programu schůze, Schválení zápisu z předchozích schůzí představenstva, Schválení rozpočtu na 2. pololetí 2023 , RůznéCZ
2023-08-15Schválení programu schůze, Schválení nákupu switchů, RůznéCZ
2023-06-26Schválení programu schůze, Schválení zápisu z 1. schůze představenstva, Odpuštění členských příspěvků, Různé.CZ
2023-05-25Schválení programu schůze, Změna členských příspěvků, Volby předsedy a místopředsedy, Schválení nákupu a montáže rotopedů, RůznéCZ
2022-02-28Schválenie programu zasadnutia ,Schválenie zápisu z 20.1.2022 , Schválenie výročnej správy za rok 2021 , Organizácia nákupu na akciu 3.3.2022 ,RôzneSK
2022-01-20Schválenie programu zasadnutia , Schválenie zápisu z 8.12.2021 , Odpustenie členských príspevkov , Vybavenie a zabezpečenie miestností , Schválenie rozpočtu , RôzneSK
2021-12-08Schválenie programu zasadania , Schválenie rozpočtu ,RôzneSK
2019-05-27Schválení programu schůze, Volba předsedy a místopředsedy klubu, Různé CZ
2019-02-05Schválení programu schůze, Interní předpis Jednací řád, Nákup a montáž klimatizace do posilovny R001, Schválení rozpočtu na 1. pololetí 2019, Odpuštění členských příspěvků, Schválení zápisů z minulých schůzí představenstva, Různé CZ
2018-12-30Schválení programu schůze, Info z klubu a parlamentu SU ČVUT, Různé CZ
2018-11-23Schválení programu schůze, Schválení rozpočtu na rekonstrukci posilovny R001, Schválení rozpočtu na stěhovací práce v R001, Různé CZ
2018-10-23Schválení programu zasedání, Schválení rozpočtu na 2. pololetí 2018, Nákup plotru, Odpuštění členských příspěvků, Schválení zápisů z minulých schůzí představenstva, Různé CZ
2018-10-02Schválení programu zasedání, Projekt obnovení počítačové sítě klubu Masařka, Organizace akce Nakolejení, Různé CZ
2018-10-01Schválení programu schůze, Projekt obnovení počítačové sítě klubu Masařka, Organizace akce Nakolejení, Různé CZ
2018-09-26Schválení programu zasedání, Volba Místopředsedy klubu Masařka, Schválení projektu pro obnovení počítačové sítě klubu Masařka, Schválení party „Nakolejení“, Různé CZ
2018-06-26Schválení programu zasedání, Schválení zápisu schůze představenstva ze dne 27.02.2018, Různé CZ
2018-05-23Schválení programu zasedání, Výroční zpráva klubu, Interní předpis Volební řád, Změny v předsednictví klubu, Vykolejení, Schválení zápisů z minulých schůzí, Schválení nákupu AP, Různé CZ
2018-03-31Schválení programu zasedání, Stěhování posilovny, Investice síť, Výměna nábytku, Různé CZ
2018-02-27Schválení programu zasedání, Schválení zápisu ze 7. schůze představenstva, Pravidla užívání počítačové sítě klubu Masařka, Pravidla skladů, Prostory posilovny, Rozpočet na 1. pololetí 2018, Odpuštění členských příspěvků, Různé CZ
2018-01-30Schválení programu zasedání, Schválení zápisů ze 5. a 6. schůze představenstva, Rozpočet 1. pololetí 2018, Revize posilovny a tělocvičny, Harmonogram společenských akcí, Interní předpisy, Různé – informace z vedení koleje, informace o návštěvě KK,… CZ
04.12.2017 Schválení programu zasedání, Schválení zápisů ze 3. a 4. schůze představenstva, Přeschválení členských příspěvků, Zpráva komise pro nákup vybavení do posilovny a schválení nákupu, Zpráva komise pro nákup vybavení do tělocvičny a schválení nákupu, Zpráva komise pro nákup běžeckého pásu a schválení nákupu, Organizace akcí „Mikuláš“ a „Vánoční párty“, Závěry diskuze s vedoucím koleje Ing. Abrahámem, Informace k organizaci schůzí představenstva, Různé CZ
2017-11-29 Schválení programu zasedání, Organizace akcí „Mikuláš“ a „Vánoční párty“, Různé CZ
2017-10-30Schválení programu zasedání, Zpráva o průběhu Nakolejení, Schválení zápisů z 1., 2., 3. a schůze z dubnové schůze představenstva, Situace ohledem vybavení posilovny z Podolí, Odpuštění členských příspěvků, Zpráva o stavu posilovny od správce Aleša Vlka, Nákupy (vysávače a běžecký pás), Požadavek na naladění piána, Různé CZ
2017-09-27Schválení programu schůze, Diskuze a schválení rozpočtu na 2. pololetí 2017, Schválení zápisů z minulých schůzí, Informace a diskuze o připravovaných akcích, Různé CZ
2017-05-29Schválení programu, Volba Předsedy (Místopředsedy), Schválení zápisu z 26.04.2017, Různé CZ
2017-05-16Schválení programu, Draft rozpočtu na 2. pololetí 2017, Příprava na prázdninový režim, Informace a diskuze o organizací klubových činností, Informace o probíhajících aktivitách klubu, Různé CZ