O Klubu

Klub Masařka je studentský kolejní klub, který je součástí Studentské unie ČVUT. Řídí se stanovami a předpisy Studentské unie ČVUT rovněž tak i stanovami a interními předpisy samotného klubu.

Klub Masařka se věnuje především následujícím oblastem:

  • správa studentské počítačové sítě na Masarykově koleji
  • správa sportovních a společenských místností na Masarykově koleji
  • organizace společenských akcí pro studenty

Na činnosti klubu se podílejí hlavně dobrovolníci z řad členů klubu, kteří všechny aktivity vykonávají výhradně ve svém volném čase a nejsou za to placeni.

Klub Masařka je financován především členskými příspěvky.