Nařízení předsedy ke snížení rizika nákazy koronavirem

Toto nařízení předsedy vydávám na základě​ příkazu rektora ČVUT č. 07/2020

Pro období od 10.03.2020 do 22.03.2020

  • pozastavuji provoz posilovny a tělocvičny na Masarykově koleji,
  • pozastavuji vypůjčování multimediální a kulturní místnosti na Masarykově koleji,
  • pozastavuji vypůjčování všech společenských místností klubu.

Vzhledem k pozastavení aktivit a provozů na dobu dvou týdnů nevzniká členům nárok na vrácení poměrné části ani celé výše členského poplatku. V případě prodloužení na dobu delší dvou měsíců bude členům vrácena jeho plná výše.

Ing. Oleg Ostashchuk (Předseda klubu Masařka)

NOVÝ SYSTÉM REGISTRACE ČLENŮ

Vážení studenti, rádi bychom vás informovali, že byl spuštěn registrační systém nových členů.

Chcete-li se stát členem studentského klubu Masarka, musíte vyplnit elektronický registrační formulář a navštívit nás v R504 během úředních hodin, podepsat papírový registrační formulář.

Nezapomeňte si vzít platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Všichni noví členové mají 14-denní lhůtu na zaplacení členského poplatku.

Více informací o členství naleznete na stránce členství.

Úřední hodiny:

  • 2020-03-03 od 20:00 v R504
  • další budou oznámeny zde


Novela zákona o místních poplatcích

Vedení Masarykovy koleje informuje, že dnem 1.1.2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Tato novela ukládá všem ubytovaným na kratší dobu než 60 dní uhradit místní poplatek ve výši 21 Kč/noc. Tento poplatek se nevztahuje na osoby uvedené v zákoně 278/2019 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-278 , který novelizuje zákon o místních poplatcích 565/1990 Sb.

Otevírací doba přes svátky

Vedení Masarykovy koleje informuje…
  • Studentský klub (1.PP) 20.12.2019 – 5.1.2020 zavřeno
  • Menza 21.12.2019 – 5. 1.2020 zavřeno
  • Akademická restaurace 21.12.2019-5.1.2020 pouze snídaně, popřípadě balíčky ( hotelový hosté )
Recepce24.12.2019  06:30 – 12:00
25.12.2019  06:30 – 18:30
26.12.2019 – běžný nonstop provoz

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY (2019-12-01 10:00 – 14:00)

Vážení členové, vedení Masarykovy koleje vás chce informovat:

V souvislosti s urgentní opravou a údržbou hlavních rozvaděčů budovy Masarykova kolej Vás tímto informuji, že dne 1. 12. 19 (neděle), od 10:00 až 14:00, bude přerušena dodávka elektrické energie v celém objektu i v provozech zapojených do přenosové soustavy Masarykova kolej. S tím bude souviset omezený vstup do buněk. Předem děkuji za spolupráci a omlouváme se za případné komplikace.