Volby do Představenstva klubu Masařka 2019

Předseda klubu Masařka Oleg Ostashchuk vyhlašuje v souladu se Stanovami SU ČVUT a dle vnitřních předpisů klubu Masařka řádné volby do Představenstva klubu Masařka. Členové klubu mohou podat svoji kandidaturu do 14.05.2019.

Dle stanov klubu Masařka, má Představenstvo klubu 5-7 členů s pozicemi:

  • Předseda
  • Místopředseda
  • Ostatní

V těchto volbách bude voleno 7 osob.

Harmonogram voleb:

Vyhlášení voleb24.04.2019
Přihlašování kandidátů01. – 14.05.2019 23:59
Termín zveřejnění přijatých kandidátek / Elektronické hlasování 15. – 21.05.2019 23:59
Předvolební setkání kandidátů s voliči16.05.2019
Vyhlášení výsledků voleb22.05.2019
Začátek funkčního období Představenstva25.05.2019
Návrh ustanovující schůze Představenstva27.05.2019

Přihláška kandidáta musí obsahovat: jméno, příjmení, členské ID, platný email a souhlas kandidáta s kandidaturou do představenstva klubu Masařka.

Kandidátka může obsahovat: malou fotku, adresu volební stránky kandidáta a stručný volební program.

Kandidátku zasílejte ve formátu PDF v takové velikosti, aby byla čitelná po vytisknutí ve velikosti A5. Přihlášky očekáváme do 14.05.2019 23:59 na adrese volební komise (volby@mk.cvut.cz). Všechny zaslané údaje budou zveřejněny na volebním webu https://mk.cvut.cz/volby/ a nástěnce klubu Masařka.

Bezproblémový a regulérní průběh voleb zajistí volební komise ve složení:

  • Barbora Bašková
  • Martin Čerňan
  • Ján Oravec

Volební komise bude zodpovídat případné dotazy a nejasnosti v předpisech ohledně voleb a dne 22.05.2019 vyhlásí konečné výsledky voleb a bude řešit případné námitky ohledně průběhu voleb. Při důvodném podezření, že regulérnost voleb byla výrazně narušena, má volební komise právo volby zrušit. Pro komunikaci s volební komisí používejte email volby@mk.cvut.cz

Dne 24.04.2019 v Praze

Oleg Ostashchuk