Členské příspěvky

Termín zaplacení členských příspěvků v zimním semestru je 15.10.2021.