Novela zákona o místních poplatcích

Vedení Masarykovy koleje informuje, že dnem 1.1.2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Tato novela ukládá všem ubytovaným na kratší dobu než 60 dní uhradit místní poplatek ve výši 21 Kč/noc. Tento poplatek se nevztahuje na osoby uvedené v zákoně 278/2019 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-278 , který novelizuje zákon o místních poplatcích 565/1990 Sb.