Volby do Představenstva klubu Masařka 2021

Předseda klubu Masařka Oleg Ostashchuk vyhlašuje v souladu se Stanovami SU ČVUT a dle vnitřních předpisů klubu Masařka řádné volby do Představenstva klubu Masařka. Členové klubu mohou podat svoji kandidaturu do 02.05.2021.

Dle stanov klubu Masařka, má Představenstvo klubu 5-7 členů s pozicemi:

  • Předseda
  • Místopředseda
  • Ostatní

V těchto volbách bude voleno 7 osob.

Harmonogram voleb:

Vyhlášení voleb23.04.2021
Přihlašování kandidátů23.04. – 02.05.2021 23:59
Termín zveřejnění přijatých kandidátek / Elektronické hlasování 03.05. – 09.05.2021 23:59
Předvolební setkání kandidátů s voliči04.05.2021
Vyhlášení výsledků voleb10.05.2021
Začátek funkčního období Představenstva25.05.2021
Návrh ustanovující schůze Představenstva27.05.2021

Přihláška kandidáta musí obsahovat: jméno, příjmení, členské ID, platný email a souhlas kandidáta s kandidaturou do představenstva klubu Masařka.

Kandidátka může obsahovat: malou fotku, adresu volební stránky kandidáta a stručný volební program.

Kandidátku zasílejte ve formátu PDF v takové velikosti, aby byla čitelná po vytisknutí ve velikosti A5. Přihlášky očekáváme do 02.05.2021 23:59 na adrese volební komise (volby@mk.cvut.cz). Všechny zaslané údaje budou zveřejněny na volebním webu https://volby.mk.cvut.cz/ a nástěnce klubu Masařka.

Bezproblémový a regulérní průběh voleb zajistí volební komise ve složení:

  • Ján Oravec
  • Varvara Muzovatova
  • Aleš Vlk

Volební komise bude zodpovídat případné dotazy a nejasnosti v předpisech ohledně voleb a dne 10.05.2021 vyhlásí konečné výsledky voleb a bude řešit případné námitky ohledně průběhu voleb. Při důvodném podezření, že regulérnost voleb byla výrazně narušena, má volební komise právo volby zrušit. Pro komunikaci s volební komisí používejte email volby@mk.cvut.cz

Dne 23.04.2021 v Praze

Oleg Ostashchuk

Inventura majetku

Vedení Masarykovy koleje informuje, že v průběhu října budou probíhat fyzické inventury majetku pověřeným zaměstnancem ubytovatele. Prosíme o přístup do společných prostor buněk a pokojů. Zároveň Vás žádáme o vstřícnost z vaší strany, co se týče úklidu společných prostor a na pokojích. Štítky, které jsou potřeba naskenovat, se nachází na každé části nábytku umístěného v buňce či v pokoji, oblečení na židlích a nepořádek na pokojích nám nepomůže inventury urychlit.

Harmonogram inventur:

DatumDenPatroBarva
5.říjnapondělí 5.patro červená
6.říjnaúterý5.patrozelená + oranžová
7.říjnastředa 5.patrožlutá + modrá
8.říjnačtvrtek4.patročervená
9.říjnapátek4.patromodrá + žlutá
12.říjnapondělí4.patrozelená + oranžová
13.říjnaúterý3.patročervená + modrá + žlutá
14.říjnastředa 3.patrozelená + oranžová
15.říjnačtvrtek2.patromodrá + červená
16.říjnapátek2.patrozelená + oranžová