Letní Grilovačka

Studentský klub Masařka Vás zve na letní grilovačku, která se uskuteční ve čtvrtek 27.6.2019 od 16:00 do 22:00, v areálu grilu na Masarykově koleji. K dispozici bude bezplatné grilované jídlo a pivo.

Sklady

Pro ubytované, kteří nebudou přes léto ubytování na koleji, ale mají rezervaci na zimní semestr, jsou k dispozici sklady, kam si mohou přes léto uložit věci. Kapacita skladů je omezená, prosíme proto, abyste si ukládali pouze nezbytné věci.

Pokud si chcete uložit věci do skladu, kontaktujte nás s předstihem, na následující email:

info@mk.cvut.cz

Do skladů přijímáme pouze věci, které jsou řádně zabaleny do krabic nebo cestovních zavazadel.

Pokud věci nebudou řádně zabaleny, může je správce odmítnout uložit.

Každá odložená krabice nebo zavazadlo musejí být řádně podepsány a obsahovat následující informace:

 • jméno
 • kontaktní e-mail nebo telefonní číslo
 • číslo pokoje na Masarykově koleji
 • datum vyzvednutí

Upozorňujeme, že za věci uložené v skladech neručíme, a nedoporučujeme ukládat žádné cenné věci.

Věci se v skladě ukládají zdarma a na dobu určitou. Pokud si do určené doby věci nevyzvednete a nebudete reagovat ani na výzvy o vyzvednutí, stanou se majetkem klubu.

Do skladů přijímáme kufry, krabice, tašky se zipem.
Každá z nich by měla být označena štítkem s požadovanou informací (viz níže).

Nepřijímáme tašky bez zipu.

Rezervace ubytování na AR 2019/20

Rezervace ubytování na AR 2019/20 budou probíhat v termínu od 9. 5. 2019 do 20. 6. 2019 : https://www.suz.cvut.cz/rezr/rezervace-ubytovani

Rezervace si ubytovaní VŠ studenti na kolejích ČVUT zadávají sami, pokud se přihlásí k webovému rozhraní na adrese: https://web.suz.cvut.cz , ostatní studenti a absolventi ČVUT u hospodářky dané koleje.

Podle časového plánu rezervací si můžete vytvářet rezervace takto:

09.05.2019-17.05.2019rezervace ubytovaných v celoroční zóně se zájmem o celoroční nebo dlouhodobé ubytování 2019/2020 na svoje lůžko, na němž právě bydlí. Pokud právě bydlíte na lůžku, které v příštím AR není v celoroční zóně, rezervace na Vaše lůžko není možná a budete si muset vybrat místo v následujícím termínu.
Celoroční rezervace bude provedena na období od 09.09.2019 do 07.09.2020.
Dlouhodobá rezervace bude provedena na období od 09.9.2019 do 31.08.2021 (pouze pro studenty ČVUT).
17.05.2019-28.05.2019rezervace ubytovaných se zájmem o celoroční nebo dlouhodobé ubytování 2019/2020 na jiný pokoj v celoroční zóně v rámci všech kolejí ČVUT. Při rezervaci se Vám nabídnou pouze doposud neobsazená lůžka na pokojích v celoroční zóně.
Celoroční rezervace bude provedena na období od 09.09.2019 do 07.09.2020.
Dlouhodobá rezervace bude provedena na období od 09.09.2019 do 31.08.2021 (pouze pro studenty ČVUT).
28.05.2019-12.06.2019rezervace ubytovaných v zóně do konce zkouškového období v LS (do prázdnin) se zájmem o ubytování 2019/2020 do konce zkouškového období v LS (do prázdnin) na svůj pokoj.
Rezervace do konce zkouškového období v LS bude provedena na období od 09.09.2019 do 26.06.2020.
12.06.2019-20.06.2019rezervace ubytovaných se zájmem o ubytování 2019/2020 do konce zkouškového období v LS (do prázdnin) na jiný pokoj v zóně do konce zkouškového období v LS (do prázdnin) v rámci všech kolejí ČVUT.
Rezervace do konce zkouškového období v LS bude provedena na období od 09.09.2019 do 26.06.2020.

Rezervace pro každou z uvedených kategorií budou vždy umožněny od 12:00 uvedeného dne.

Mytí oken 6. 5. 2019 – 17. 5. 2019

Ve dnech 6. 5. 2019 – 17. 5. 2019 bude probíhat od 8.30 do 14.00 mytí oken. Tímto Vás žádáme o zajištění přístupu k oknům (parapety, odstranit předměty ze stolů v pokoji i v kuchyňce). Neučiníte-li tak, budou Vám věci přesunuty. Mytí oken zajistí úklidová firma CENTRA. Děkujeme za pochopení.

Studenti, kteří nemají zájem o mytí oken, mohou kontaktovat paní Suchanovou na email (pavla.suchanova@cvut.cz) .

Úklid pokojů ve dnech 06.05.2019 a 07.05.2019

Vážení členové, rádi bychom Vás informovali o úklidu pokojů ve dnech:

06.05.2019:

 • B 202 a,b
 • B 205 a, b, c
 • B 206 a, b, c
 • B 301 a, b, c
 • B 302 a, b, c
 • B 303 a, b, c
 • B 401 a, b, ,
 • B 402 a, b, c
 • B 403 a, b, c
 • B 501 a, b, c

07.05.2019:

 • B 209, B 211
 • B 212, B 213,
 • B 214, B 215,
 • B 216
 • B 304, B 306
 • B 307, B 308
 • B 309, B 310
 • B 311, B 312
 • B 404, B 406
 • B 407, B 408,
 • B 409, B 410
 • B 411, B 412
 • B 504, B 506
 • B 507, B 508
 • B 509, B 510
 • B 511, B 512

Volby do Představenstva klubu Masařka 2019

Předseda klubu Masařka Oleg Ostashchuk vyhlašuje v souladu se Stanovami SU ČVUT a dle vnitřních předpisů klubu Masařka řádné volby do Představenstva klubu Masařka. Členové klubu mohou podat svoji kandidaturu do 14.05.2019.

Dle stanov klubu Masařka, má Představenstvo klubu 5-7 členů s pozicemi:

 • Předseda
 • Místopředseda
 • Ostatní

V těchto volbách bude voleno 7 osob.

Harmonogram voleb:

Vyhlášení voleb24.04.2019
Přihlašování kandidátů01. – 14.05.2019 23:59
Termín zveřejnění přijatých kandidátek / Elektronické hlasování 15. – 21.05.2019 23:59
Předvolební setkání kandidátů s voliči16.05.2019
Vyhlášení výsledků voleb22.05.2019
Začátek funkčního období Představenstva25.05.2019
Návrh ustanovující schůze Představenstva27.05.2019

Přihláška kandidáta musí obsahovat: jméno, příjmení, členské ID, platný email a souhlas kandidáta s kandidaturou do představenstva klubu Masařka.

Kandidátka může obsahovat: malou fotku, adresu volební stránky kandidáta a stručný volební program.

Kandidátku zasílejte ve formátu PDF v takové velikosti, aby byla čitelná po vytisknutí ve velikosti A5. Přihlášky očekáváme do 14.05.2019 23:59 na adrese volební komise (volby@mk.cvut.cz). Všechny zaslané údaje budou zveřejněny na volebním webu https://mk.cvut.cz/volby/ a nástěnce klubu Masařka.

Bezproblémový a regulérní průběh voleb zajistí volební komise ve složení:

 • Barbora Bašková
 • Martin Čerňan
 • Ján Oravec

Volební komise bude zodpovídat případné dotazy a nejasnosti v předpisech ohledně voleb a dne 22.05.2019 vyhlásí konečné výsledky voleb a bude řešit případné námitky ohledně průběhu voleb. Při důvodném podezření, že regulérnost voleb byla výrazně narušena, má volební komise právo volby zrušit. Pro komunikaci s volební komisí používejte email volby@mk.cvut.cz

Dne 24.04.2019 v Praze

Oleg Ostashchuk


Nový (dočasný) rezervační systém

 1. Select the room

  Select the room in the „RESERVATIONS“ list.


 2. Read helpful information

  Pay attention to the information about rules of this room

 3. Select the date

 4. Select the time

  Click on the line with time, when you want to start. Left-click and hold, pull to the line with time, when you want to finish.
  Notice!!! There are time limits for using rooms.

 5. Confirm selected date and time

  Press green „Book“ button to confirm selected date and time.

 6. Enter your email address

  Enter your email address if you’re not logged in yet and click „Next“ button.

 7. Confirm booking

  Fill the „FIRST NAME“ and „LAST NAME“ fields. Write your name exactly in the same form as it was written in your dormitory card, otherwise your reservation will not be accepted. Click on the box to confirm, that you accept the terms and privacy policy of the reservation system. Confirm the room reservation by click on the green „Confirm booking“ button.

 8. Your reservation has been added