cs.gif  česky
en.gif  english
15. 10. 2018 » 0 °C
       
Blogs | Gallery | Thermometer | Student union | Webmail | CTU | Partners | Search | MyInfo

News

Schůze Představenstva 15. 11. 2016/Club Board meeting
- Wednesday, 9. November 2016 -  Comments
Dne 15.11.2016 o 20:00 se uskuteční v místnosti R504 (klubovna) ustanovujíci schůze Představenstva v novém složení.
Club Board meeting with new members of board will be in 15th of November in room R504 (club room) at 8pm.
- Monday, 7. November 2016 -  Comments
Výsledky voleb jsou zveřejneni na http://volby.mk.cvut.cz/po.php
Result of the elections are available at http://volby.mk.cvut.cz/po.php
Grilovani kandidatu / Election debate
- Tuesday, 1. November 2016 -  Comments [1]
Vzhledem k probíhajícím doplňovacím volbám bude dnes od 20:00 probíhat v místnosti O304 "Grilování kandidátů" - volební debata (cca 30minut podle zájmu) . Nemáte li tedy ještě svého kandidáta do voleb, tak se přijďte s kandidáty seznámit.
There will be "Candidates barbecue" - an election debate in room O304 today from 20:00  (for aproxx 30mins), if you don't know for who you should vote, come to meet them and ask them questions.
Preventivní dezinsekce / Preventive disinsectization
- Tuesday, 25. October 2016 -  Comments
Ve středu 2.11.2016 bude probíhat v dopoledních hodinách na koleji plošná preventivní dezinsekce všech prostor. Připravte se na návštěvu technika a dbejte jeho pokynů.
There will be preventive disinsectization on Wednesday 2.11.2016 during morning. You should be ready for technician arrival, please follow given orders.
- Saturday, 22. October 2016 -  Comments
Předseda klubu vyhlásil doplňovací volby do Představenstva klubu Masařka.

Harmonogram voleb: vyhlášení voleb 21. 10. 2016 přihlašování kandidátů 21. 05. – 30. 10. 2016 23:59 elektronické hlasování 31. 10. – 06 .11. 2016 23:59 Grilování kandidátů 01. 11. 2016 vyhlášení výsledků voleb 07. 11. 2016 ustanovující schůze představenstva 15. 11. 2016 Informace o volbách naleznete na stránce http://volby.mk.cvut.cz/ na které bude také možné hlasovat.  
Chairman of club Masařka has annoucned by-elections to Board of Masařka club. Schedule of election: declaration of election 21. 10. 2016 applications of candidates 21. 05. – 30. 10. 2016 23:59 electronic vote 31. 10. – 06 .11. 2016 23:59 candidate barbecue 01. 11. 2016 result announcement 07. 11. 2016 club board meeting 15. 11. 2016 More informations can be found at http://volby.mk.cvut.cz/ where you can vote, too.
Nové stanovy Masařky/New Club's codes of rules
- Thursday, 20. October 2016 -  Comments
Včera boli Študentským parlamentom SU ČVUT schválené nové stanovy nášho klubu, ktoré sú už v súlade s novými stanovami SU ČVUT. http://mk.cvut.cz/upload/masarka/stanovy-klubu-masarka.pdf  
Students parlament SU CVUT has approved new club's codes of rules, which are already in accordance with new rules of SU CVUT. http://mk.cvut.cz/upload/masarka/stanovy-klubu-masarka.pdf
- Friday, 7. October 2016 -  Comments
Uvítací párty v retro stylu šedesátých a sedmdesátých let od nás i ze světa ve čtvrtek 13.10. v Studentském klubu !
Jsi zde nový/á ? Nikoho tu zatím neznáš ? Chceš se seznámit s lidma z koleje a poznat jak to tu funguje ? Tak neváhej a přidej se na naši uvítací párty - a pojď se s námi Nakolejit, ať ten život na kolejích můžeme pořádně rozjet!
Akce pořádaná studenty pro studenty, soutěže, hudba, zpěv a kopice zábavy, tak neváhej a doraž ! K tanci a poslechu zahraje retro audio technika značky TESLA, na uhašení žízně bude k dispozici zásobený bar s pivem za 15 resp 22 Kč dle výběru a hromadou výherních tombola drinků!  
Welcome party in retro style of 60's and 70's from all around the world in 13th of October /Thursday/ in Students club !
Are you new here? Not knowing anybody here ? Wanna meet some new amazing people from the college, get to know how it works here? Don't hesitate and join our welcome party and let's rock the night !
Event organized by students for students, competitions, music, singing and a lot of fun, do not hesitate and arrive !
The music for fun and dance will be played by retro audio equipment TESLA.
When you get thirsty you can wash it down on a bar stocked with special prizes beers and a lots of tombola drinks/shots.
Platba členského příspěvku/Membership payment
- Friday, 7. October 2016 -  Comments
Čas na zaplacení členských příspěvků máš do 12.10. Členský poplatek je ve výši 800Kč za semestr. Více informací nalezneš na http://mk.cvut.cz/cs/content/sit_faq#platba  
If you were member of the club last semester you have time to pay membership for the winter semester 2016/2017 till 12th of October. Payment for membership is 800Kč per semester. More informations about payment http://mk.cvut.cz/en/content/sit_faq#platba
Přerušena dodávka teplé vody/Hot water supply interruption
- Monday, 15. August 2016 -  Comments
Dne 16.8.16 - 22.8.16 v objektu Masarykovy koleje, bude přerušena dodávka teplé vody z důvodu plánované pravidelné údržby, ze strany dodavatele tepelné energie. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
Klíče od sprch s teplou vodou si lze půjčit na recepci MK.

vedení Masarykovy koleje
Between 16th of August and 22nd of August will not flow hot water at Masarykova dormitory. It is due to regular maintanance of hot water supplier. We are really sorry for temporary disconfort and thank you for your understanding.
Keys from bathrooms with hot water can be borrowed at reception of MK. Masarykova dormitory management
Rezervace – odeslání emailu o nedostatku aktiv na účtu./Reservations - email about lack of deposit
- Monday, 1. August 2016 -  Comments
Došlo k systémové chybě a byl odeslán email o nedostatku finančních aktiv klientům bydlících na kolejích ČVUT, který se bohužel nezakládal na přesných informacích. Z celkového množství cca 1000 klientů, kterým byly informace odeslány, bylo cca 200 chybných, tito klienti řádně splnili podmínky rezervace a tento email neměly obdržet. Aktuálně situaci řešíme. Podstatná informace je, že nikomu nebyla rezervace zrušena! Omlouváme se za vniklé problémy. SUZ ČVUT
Due to a system error an email was sent out reporting lack of funds to clients living in dormitories of the Czech Technical University in Prague which unfortunately was not based on accurate information. Approximately 200 emails, out of the total amount of about 1,000 sent to clients, were erroneous; these clients duly fulfilled the conditions of the reservation and should not have received this email. We are currently addressing this issue. We can confirm that no reservation has been cancelled! We apologise for any inconvenience caused. SUZ ČVUT

Kalendář akcí na Masařce

Masařkaon

fb

Most read ...

» Network FAQ
» Sport
» Providers
» Stream TV
» Rules
» Contacts
» Network
» Students club
» Cultural room
» Masařka

Polls ...

Are you satisfied with the quality of meals in student's hall?
(12) Certainly yes
(31) Mostly yes
(14) Mostly not
(26) Certainly not
(11) I dont go to the student's hall
(2) I don't know
Celkem hlasů: 471
více anket ...