cs.gif  česky
en.gif  english
19. 2. 2019 » 0 °C
       
Gallery | Thermometer | Student union | Webmail | CTU | Partners | Search | MyInfo

News

Výměna prádla / Bedclothes changing
Oleg Ostashchuk - Thursday, 21. June 2018 -  Comments
Vážení členové, informujeme, že výměna prádla v létě (27/6/18 – 14/9/18) bude probíhat pouze jeden den a to každý sudý týden v úterý 08:00 - 09:00.
---
Vedení MK
Dear members, we would like to inform you that during the summer period (27/6/18 – 14/9/18) the bedclothes change will be possible every even week on Tuesday 08:00 - 09:00.
---
Management of MK
Kontejner na odpad / Waste container
Oleg Ostashchuk - Wednesday, 20. June 2018 -  Comments
Vážení členové, informujeme, že ve dnech 19. 06. 2018 – 30. 06. 2018 na parkovišti MK je přistaven kontejner na odpad. Studenti do něj mohou házet jakýkoli odpad kromě chemikálií.
---
Vedení MK
Dear members, we would like to inform you that in the period 19. 06. 2018 – 30. 06. 2018 there will be available waste container at the MK parking. Students can throw away any waste except of chemical waste.
---
Management of MK
Oleg Ostashchuk - Tuesday, 12. June 2018 -  Comments
Studentský klub Masařka Vás zve na "Vykolejení" party, která se uskuteční v pátek 15.6.2018 od 16:00 - 22:00, při grilu na Masarykově koleji.

Vykolejeni 2018
Student club Masarka would like to invite you to the "End of semester" party, which will be held on Friday 15th June 2018 from 4pm - 10pm at the Masaryk dormitory backyard grill.

End of semester party 2018
Mytí oken / Window washing
- Friday, 25. May 2018 -  Comments
Ve dnech 4. - 15. 6. 2018 bude probíhat od 8:30 do 14:00 mytí oken. Prosíme o zajištění přístupu k oknům (parapety, odstranění předmětů ze stolů v pokoji i v kuchyňce). neučiníte-li tak, budou Vám věci přesunuty. Mytí oken zajišťuje úklidová firma CENTRA. Děkujeme za pochopení.
Window washing at Masarykova dormitory is going to take place during  4th - 15th of June between 8:30 and 14:00. We would like to ask you to provide free access to all windows (windowsills, desks in bedroom and in the kitchen) If you don't move your belongings on your own, please be prepared, that it will be moved by cleaning personal. Cleaning will be ensured by cleaning company CENTRA. Thank you for your cooperation.
Výměna nábytku připomenutí / Furniture replacement reminder
Martin Čerňan - Friday, 6. April 2018 -  Comments
Vážení členové, v souvislosti s blížící se výměnou nábytku na koleji ještě jednou připomínáme aby jste v termínech od 9.4.2018 do 20.4.2018 uvolnili stoly a židle v kuchyňkách od nádobí, potravin a jiných předmětů. Pomůžete nám tak zajistit rychlý a plynulý průběh této akce.
Dear members, in connection with the upcoming replacement of furniture on the dormitory we remind you once again that in the period from April 9, 2018 to April 20, 2018, the tables and chairs in the kitchens have been unloaded from dishes, food and other items. You will help us ensure a fast and smooth running of this event.
Výměna nábytku / Furniture replacement
Martin Čerňan - Tuesday, 3. April 2018 -  Comments
Vážení členové, v pracovních dnech od 9.4.2018 do 20.4.2018 v časech od 8:30 do 18:00 bude probíhat na koleji celoplošná výměna nábytku za nový následovně: v kuchyňkách dojde k výměně jídelního stolu a židlí, v pokojích dojde k výměně židlí (zejména staré kolečkové židle) přebytečná nábytek, který je evidovaný v majetku koleje s výjimkou soukromného nábytku bude odstraněn. Výměnu bude zajišťovat externí dodavatelská firma a na základě dohody se zástupci Studentské samosprávy Masarykovy koleje a vedení Masarykovy koleje bude vstupovat do kuchyněk a pokojů vždy za doprovodu zaměstnanců koleje bez přítomnosti zástupců Studentské samosprávy Masarykovy koleje. Prosíme vás o součinnost v následujících věcech: je potřeba, aby v daném termínu byli jídelní stoly a židle v kuchyňkách uvolněné od nádobí, potravin a jiných předmětů, je potřeba, aby jste viditelně označili svoje soukromné židle v pokojích. Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost, a věříme, že tímto krokem dojde ke zlepšení prostředí na koleji.
Dear members, on working days from 9 April 2018 to 20 April 2018, from 8:30 am to 6:00 pm, a full-scale replacement of furniture will take place at the dorm, as follows: In the kitchens there is a change of dining table and chairs, In the rooms there is a change of chairs (especially old wheelchairs), Excess furniture that is registered in the property of the dormitory, except for private furniture, will be removed. The replacement will be provided by an external contractor and, in agreement with the representatives of the Students Autonomy of Masaryk's Dormitory and management of Masaryk's Dormitory will enter the kitchens and rooms always accompanied by the staff of the dormitory, without presence of the representatives of the Students Autonomy of Masaryk's Dormitory. We ask you to cooperate in the following matters: it is necessary that the dining tables and chairs in the kitchens be released from the dishes, food and other objects, You need to mark your private chairs in the rooms. Thank you for your understanding and your cooperation, and we believe that this step will improve the environment on the dorm.
Preventivní dezinsekce / Preventive disinsection
Martin Čerňan - Wednesday, 21. March 2018 -  Comments
Vážení členové, upozorňujeme, že ve středu 4.4.2018 v dopoledních hodinách bude probíhat na koleji plošná preventivní dezinsekce.
Dear members, We would like to inform you that the preventive disinsection in whole dormitory will be on Wednesday morning April 4th.
Pondělní úřední hodiny / Monday office hours
- Monday, 12. February 2018 -  Comments
Dnes večer (12.2.) a následující dvě pondělí (19. a 26.2.) jsou plánovány pondělní úřední hodiny. V dalších týdnech se uvidi podle počtu zájemců.
Tonight (12th of February). and the following two Mondays (19th and 26th of February) Monday's office hours are scheduled. In the following weeks, situation will yet be scheduled by the number of clients.
Výpadek sítě / Network outage
- Saturday, 20. January 2018 -  Comments
Dnes večer dojde k několika krátkým výpadkům síťového připojení. Důvodem jsou update routeru a úprava switche+UPS v jedné ze serveroven.
Omlouváme se za nepříjemnosti s tím spojené.
There's gonna be a few short network outages tonight.
The reason is update of the router and the adjustment of switch+UPS in one of the server room.
We are sorry for the inconvenience associated with it.
Vynášení odpadu / Taking out the trash
Oleg Ostashchuk - Wednesday, 10. January 2018 -  Comments
Vážení členové, úklidová firma zajišťuje vynášení odpadu pouze z odpadkových košů nikoli mimo ně. Všechen dodatečný odpad jsou ubytovaní povinni vynášet sami. V případě nespokojenosti s úklidem, prosím kontaktujte recepci MK.
---
Vedení MK
Dear members, cleaning company is responsible for taking out the trash only from the trash bin. Taking out of all additional garbage is the responsibility of residents. In the case of dissatisfaction with the cleaning service, please contact the reception of MK dormitory.
---
Management of MK

Kalendář akcí na Masařce

Masařkaon

fb

Most read ...

» Network FAQ
» Sport
» Room administrators
»
» Rules
» Contacts
» Masařka
» Billiard room
» Students club
» Network

Polls ...

Celkem hlasů:
více anket ...