cs.gif  česky
en.gif  english
17. 2. 2019 » 0 °C
       
Gallery | Thermometer | Student union | Webmail | CTU | Partners | Search | MyInfo

News

Inventarizace / Inventory
Oleg Ostashchuk - Friday, 26. October 2018 -  Comments
Vážení členové, informujeme, že v době 01.11.2018 – 15.12.2018 v prostorech MK bude probíhat inventarizace majetku SÚZ. Inventarizace bude probíhat v pracovních dnech v čase od 8:00 do 17:00 za přítomnosti zaměstnance MK a představitele Stundentské Samosprávy Masarykovy Koleje.
---
Vedení MK
Dear members, we would like to inform you that in the period 01.11.2018 – 15.12.2018 the inventory of dormitory's property will be held on. The inventory will be performed during workdays from 8AM to 5PM by the employees of Masaryk dormitory and the representative of Student Autonomy of Masaryk dormitory.  
---
Management of MK
Výměna přístupových karet / Access cards replacement
Oleg Ostashchuk - Friday, 26. October 2018 -  Comments
Vážení členové, informujeme, že nadcházejícím období bude probíhat výměna přístupových karet za přístupové čipy.
---
Vedení MK
Dear members, we would like to inform you that in the ongoing period the access cards will be replaced by the access chips.  
---
Management of MK
Dezinsekce / Disinsection
Oleg Ostashchuk - Wednesday, 24. October 2018 -  Comments
Vážení členové, informujeme, že dne 14. 11. 2018 od 8:00 bude probíhat na MK plošná preventivní dezinsekce.
---
Vedení MK
Dear members, we would like to inform you that on 14.11.2018 the preventive disinsection in the whole building of MK will be held on.  
---
Management of MK
HALLOWEEN PARTY
Oleg Ostashchuk - Tuesday, 23. October 2018 -  Comments
Student club Masarka would like to invite you to the Halloween party , which will be held on Wednesday 31th October 2018 from 8pm at the Masaryk dormitory Student club(floor -1)Attendees with costume will get free drink.
LAN PARTY / NAKOLEJENI 2
Oleg Ostashchuk - Tuesday, 23. October 2018 -  Comments
Student club Masarka would like to invite you to the LAN PARTY (Nakolejeni 2), which will be held on Saturday 27th October 2018 from 7pm at the Masaryk dormitory room R504.
Revize elektrických spotřebičů / Revision of electric appliances
Oleg Ostashchuk - Tuesday, 9. October 2018 -  Comments
Vážení členové, informujeme o revizích elektrických spotřebičů v majetku Masarykova kolej v termínu od 5. 11. do 30. 11. Měření bude probíhat vždy od 8:00 do 15:00. Revizí se bude účastnit revizní technik a zástupce Masarykovy koleje. Žádáme tímto ubytované o umožnění přístupu do ubytovacích buněk. Děkujeme za pochopení.
---
Vedení MK
Dear members, we would like to inform you about revisions of electrical appliances owned by Masaryk dormitory from November 5th to November 30th. The measurements will be made in period 8:00 - 15:00. Revision will be performed by a revision technician and a representative of Masaryk dormitory. We request students for enabling access to their rooms. Thank you for understanding.
---
Management of MK
Back to school party!
Oleg Ostashchuk - Thursday, 4. October 2018 -  Comments
Student club Masarka would like to invite you to the "Back to school" party, which will be held on Friday 5th October 2018 from 7pm at the Masaryk dormitory room R504.
Internet connection
Oleg Ostashchuk - Wednesday, 26. September 2018 -  Comments
Today after the midnight there will be outages of internet connection due to network reconstruction works. Thank you for understanding.
Odstávka teplé užitkové vody / Hot water supply interruption
Oleg Ostashchuk - Monday, 16. July 2018 -  Comments
Vážení členové, informujeme, že v době 20.08.2018 od 0:00 – 25.08.2018 do 23:59, bude přerušená dodávka tepelné energie z důvodu pravidelné údržby, pro objekt Masarykova kolej. V tomto období tedy nebude možno užívat TUV, objekt bude pouze zásobován studenou vodou.
---
Vedení MK
Dear members, we would like to inform you that in the period 20.08.2018 00:00 – 25.08.2018 23:59 the thermal energy supply will be interrupted due to regular maintanance. During this period the whole building will be supplied only with cold water.
---
Management of MK
Výměna prádla / Bedclothes changing
Oleg Ostashchuk - Thursday, 21. June 2018 -  Comments
Vážení členové, informujeme, že výměna prádla v létě (27/6/18 – 14/9/18) bude probíhat pouze jeden den a to každý sudý týden v úterý 08:00 - 09:00.
---
Vedení MK
Dear members, we would like to inform you that during the summer period (27/6/18 – 14/9/18) the bedclothes change will be possible every even week on Tuesday 08:00 - 09:00.
---
Management of MK

Kalendář akcí na Masařce

Masařkaon

fb

Most read ...

» Network FAQ
» Sport
» Room administrators
»
» Rules
» Contacts
» Masařka
» Billiard room
» Students club
» Network

Polls ...

Celkem hlasů:
více anket ...