cs.gif  česky
en.gif  english
16. 2. 2019 » 0 °C
       
Galerie | Teploměr | Studentská unie | Webmail | ČVUT | Partneři | Hledání | MyInfo

Komentáře k článku

Výměna nábytku / Furniture replacement
Martin Čerňan - Tuesday, 3. April 2018 -  Komentáře
Vážení členové, v pracovních dnech od 9.4.2018 do 20.4.2018 v časech od 8:30 do 18:00 bude probíhat na koleji celoplošná výměna nábytku za nový následovně: v kuchyňkách dojde k výměně jídelního stolu a židlí, v pokojích dojde k výměně židlí (zejména staré kolečkové židle) přebytečná nábytek, který je evidovaný v majetku koleje s výjimkou soukromného nábytku bude odstraněn. Výměnu bude zajišťovat externí dodavatelská firma a na základě dohody se zástupci Studentské samosprávy Masarykovy koleje a vedení Masarykovy koleje bude vstupovat do kuchyněk a pokojů vždy za doprovodu zaměstnanců koleje bez přítomnosti zástupců Studentské samosprávy Masarykovy koleje. Prosíme vás o součinnost v následujících věcech: je potřeba, aby v daném termínu byli jídelní stoly a židle v kuchyňkách uvolněné od nádobí, potravin a jiných předmětů, je potřeba, aby jste viditelně označili svoje soukromné židle v pokojích. Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost, a věříme, že tímto krokem dojde ke zlepšení prostředí na koleji.
Dear members, on working days from 9 April 2018 to 20 April 2018, from 8:30 am to 6:00 pm, a full-scale replacement of furniture will take place at the dorm, as follows: In the kitchens there is a change of dining table and chairs, In the rooms there is a change of chairs (especially old wheelchairs), Excess furniture that is registered in the property of the dormitory, except for private furniture, will be removed. The replacement will be provided by an external contractor and, in agreement with the representatives of the Students Autonomy of Masaryk's Dormitory and management of Masaryk's Dormitory will enter the kitchens and rooms always accompanied by the staff of the dormitory, without presence of the representatives of the Students Autonomy of Masaryk's Dormitory. We ask you to cooperate in the following matters: it is necessary that the dining tables and chairs in the kitchens be released from the dishes, food and other objects, You need to mark your private chairs in the rooms. Thank you for your understanding and your cooperation, and we believe that this step will improve the environment on the dorm.

Kalendář akcí na Masařce

Masařkaon

fb

Nejčtenější ...

»
» Masařka
» Správci
» Síťové FAQ
» Menza
» Kolej
» Sport
» Studentský klub
» Síť
» Kontakty

Ankety ...

Celkem hlasů:
více anket ...