cs.gif  česky
en.gif  english
19. 2. 2019 » 0 °C
       
Galerie | Teploměr | Studentská unie | Webmail | ČVUT | Partneři | Hledání | MyInfo

Komentáře k článku

Oficiální vyjádření představenstva klubu Silicon Hill ke kauze AVC Silicon Hill
- Thursday, 26. April 2007 -  Komentáře
Tato novinka nezastupuje názory představenstva klubu Masařka, ale existuje jako vyjádření SiliconHillu, který využil bodu v uzavřené smlouvě mezi námi a SH a zažádal o propagaci na našich stránkách.

V sobotu 31.3.2007 byl v souladu se stanovami a interními předpisy Studentské unie ČVUT odvolán vedoucí projektu Audiovizuální centrum Silicon Hill, Radek Novotný.

Při kontrole vybavení projektu byly zjištěny následující skutečnosti: Odvolané vedení projektu ještě před svým odvoláním: zaregistrovalo novou doménu projektu, smazalo veškerá data včetně operačních systémů ze serverů projektu, zcizilo tvorbu vzniklou během tříleté činnosti projektu zcizilo spotřební materiál z prostor klubu, včetně datových nosičů. Po odvolání vedení AVC lidé z odvolaného vedení neoprávněně šířili dezinformaci, že byl projekt AVC SH ukončen, k čemuž neměli právo a čímž poškodili dobré jméno klubu Silicon Hill.

Zbyněk Čech
předseda klubu Silicon Hill
s podporou představenstva klubu Silicon Hill

Usnesení: Schválení tiskového prohlášení. (22:49)
Hlasování: Pro 10, proti 1, zdržel se 4
Schváleno.


Zbyněk Čech přednesl seznam faktů, která jsou jasná a kvůli spekulacím je potřebné je schválit představenstvem, aby nebyly dále zpochybňovány. Představenstvo seznam prodiskutovalo a v jednotlivých formulacích dotáhlo.

Fakta:
AVC mělo poslední rok nabídku stát se samostatným klubem, tato jim byla několikrát připomínána, naposledy počátkem února 2007. Vedení SH se pokoušelo řešit problém smírčí cestou s vedením AVC posledních 6 měsíců. Jediným zásahem Zbyňka Čecha vůči AVC v této kauze bylo odvolání vedoucího projektu AVC SH. Bývalé vedení projektu ještě před svým odvoláním připravilo diverzní akci, kde zcizilo veškerá data, jenž byla během projektu vytvořena s výjimkou výsledných videí. Bývalé vedení používalo ve studiu ilegální software. Bývalé vedení přechovávalo ilegální obsah na serverech klubu.
Usnesení: Představenstvo schvaluje fakta v kauze AVC
Hlasování: Pro 11, proti 1, zdržel se 3
Schváleno.

Kalendář akcí na Masařce

Masařkaon

fb

Nejčtenější ...

»
» Masařka
» Správci
» Síťové FAQ
» Menza
» Kolej
» Sport
» Studentský klub
» Síť
» Kontakty

Ankety ...

Celkem hlasů:
více anket ...